Algemene Voorwaarden

Lees voor het boeken van een fotoshoot onderstaande voorwaarden nauwkeurig door. Dit voorkomt eventuele onduidelijkheden achteraf.

Voorwaarden m.b.t. de fotoshoot

 • Als de fotoreportage binnen 24 uur voor de afspraak word afgezegd,dient de helft van het bedrag van de geboekte fotoreportage alsnog betaald te worden.
 • Met locatiefotografie heb je te maken met weersomstandigheden. Alleen bij regen (enkel spatje uitgesloten) en harde wind kan een fotoshoot kosteloos verplaatst worden. Dit gaat altijd in overleg met HvZ fotografie, en daar ligt ook de eindbeslissing. Bewolking en/of kouder weer is geen reden tot verplaatsing. Met bewolking kunnen er net zulke mooie (al dan niet mooiere, hard zonlicht is ook niet alles) foto’s gemaakt worden. Bij afzegging vanuit de klant bij andere weersomstandigheden worden de gewone annuleringskosten in rekening gebracht.
 • Mocht het voor HvZ fotografie om een bepaalde reden onmogelijk zijn om op de afgesproken dag en/of tijdstip aanwezig te zijn, bijvoorbeeld door ziekte/ongeval/technische storing of een andere vorm van overmacht, dan zal er zonder extra kosten een nieuwe afspraak met de klant worden gemaakt. Als compensatie ontvang je dan € 10,- korting.

 Voorwaarden m.b.t. de betaling

 • Het bedrag van de fotoreportage kan op de dag van de fotoreportage betaald worden of je kunt het vooraf overmaken.

 Voorwaarden m.b.t. de foto’s

 • De klant krijgt het gebruiksrecht over de aangeleverde foto’s. Deze gebruiksrechten zijn alleen van toepassing op privé gebruik. Het is niet toegestaan om foto’s te gebruiken voor zakelijke (commercieel en non-profit) doeleinden. Ook zijn publicaties in tijdschriften/kranten niet toegestaan.
 • Foto’s mogen niet zonder nadrukkelijke toestemming van HvZ fotografie worden ingezonden aan tijdschriften of online competities. Ook dit valt onder commercieel gebruik.
 • HvZ fotografie behoudt ten allen tijde het auteursrecht. Elk gebruik van een foto die niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt de fotograaf – zonder overigens enig recht te verliezen – een vergoeding (van alle directe en indirecte schade, alsmede daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van € 300,-.
 • Het aanpassen van foto’s is niet toegestaan i.v.m. auteursrecht. Andere uitsneden, collage’s en of andere bewerkingen zijn derhalve niet toegestaan.
 • Voor het gebruik van de foto’s op internet (voor Hyves, Facebook, blogs en fora bijv) kun je de daarvoor bestemde lage resolutie-foto’s met logo gebruiken.
 • HvZ fotografie kan gemaakte foto’s gebruiken voor haar online portfolio/website, dan wel andere pagina’s op het web ter promotie (denk aan de Facebook-(bedrijfs)pagina). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Bezwaar tegen online gebruik van de foto’s, geef dit dan vooraf expliciet aan.
 • Door het digitale leveren van bestanden geeft HvZ fotografie het drukwerk (deels) uit handen. Afdrukken maken van de foto’s kan in principe overal, maar je kunt het beste je foto’s laten afdrukken bij laboratoria die gaan voor optimale kwaliteit. Het kan namelijk voorkomen dat als je zelf elders de foto’s laat afdrukken de kleuren niet helemaal overkomen. HvZ fotografie is hier niet aansprakelijk voor. Bij twijfel? Vraag HvZ fotografie om advies waar af te laten drukken.
 • HvZ fotografie bewerkt de beelden op een gekalibreerd beeldscherm, zodat de kleuren & helderheid goed worden afgestemd. Indien het beeldscherm van de klant niet is gekalibreerd kan deze afwijken op dit beeldscherm. HvZ fotografie is hier niet voor verantwoordelijk. Er zal ook geen terugstorting plaatsvinden van de betaling, een nieuw product worden geleverd, dan wel een andere vorm van vergoeding.

Voorwaarden m.b.t. privacy & persoonsgegevens

 • HvZ fotografie zal nimmer persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer, emailadres) van klanten openbaar maken of doorgeven aan derden.

En verder…

 • Het streven is er om het materiaal binnen de genoemde termijn af te leveren. Mocht er door redenen als ziekte, technische mankementen, aangekondigde vakanties etc. niet op tijd aangeleverd kunnen worden, wordt de klant hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
 • Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk per email te worden meegedeeld. Deze klacht zal naar alle redelijkheid beoordeeld worden en bij gegronde klacht zal HvZ fotografie deze binnen redelijke termijn oplossen.
 • Het portret van de geportretteerde is een interpretatie van de fotograaf en berust op de artistieke autonomie van de fotograaf. Klachten over hoe het karakter op het portret overkomt worden niet gehonoreerd.
 • HvZ fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan deze zijde of door hen ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.